Lietuvos

PdV 11 2020 | LT

Gen4 Gyvenimo Žodis, 2020 lapkritis Paguoskime liūdinčius „Palaiminti liūdintys; jie bus ...