PdV 03 2023 | CRO


Riječ za život GEN4, ožujak 2023.

Svojom ljubavlju donosimo Božje svjetlo.

„Kao djeca svjetlosti hodite; plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina.“ (Ef 5,8-9)


Pdv_202303_cro_Color.pdf
Pdv_202303_cro_Color.pdf
Pdv_202303_cro_BW.pdf
Pdv_202303_cro_BW.pdf
Pdv_03_2023_Files
Pdv_03_2023_Files
PdV 03 2023 | CRO
  • Versione
  • 61 Download
  • 4.49 MB Dimensioni file
  • 3 Conteggio file