PdV 03 2024 | CRO


Riječ za život gen4, ožujak 2024.

Čisto srce daruj nam Bože

“Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!” (Ps 51[50],12)

(17. ožujka 2024., iz čitanja 5. korizmene nedjelje)

 


Pdv_202403_cro_Color.pdf
Pdv_202403_cro_Color.pdf
Pdv_202403_cro_BW.pdf
Pdv_202403_cro_BW.pdf
Pdv_03_2024_Disegni_Files
Pdv_03_2024_Disegni_Files
Pdv_03_2024_Traduttori_Files
Pdv_03_2024_Traduttori_Files
PdV 03 2024 | CRO
  • Versione
  • 15 Download
  • 2.63 MB Dimensioni file
  • 4 Conteggio file