PdV 07 2024 | CRO


Riječ za život Gen4, srpanj 2024.

Brinimo se za one pored sebe

“Gospodin je pastir moj, ni u čemu ja ne oskudijevam” (Ps 23(22),1).

(Iz liturgije za 21. srpanj 2024., 26. nedjelja kroz godinu)


Pdv_202407_cro_Color.pdf
Pdv_202407_cro_Color.pdf
Pdv_202407_cro_BW.pdf
Pdv_202407_cro_BW.pdf
Pdv_07_2024_Disegni_Files
Pdv_07_2024_Disegni_Files
Pdv_07_2024_Traduttori_Files
Pdv_07_2024_Traduttori_Files
PdV 07 2024 | CRO
  • Versione
  • 22 Download
  • 3.18 MB Dimensioni file
  • 4 Conteggio file