PdV 08 2022 | CRO


Riječ za život GEN4, kolovoz 2022.

Učimo se praštati!

„Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?“ (Mt 18,21)


Pdv_202208_cro_Color.pdf
Pdv_202208_cro_Color.pdf
Pdv_202208_cro_BW.pdf
Pdv_202208_cro_BW.pdf
Pdv_08_2022_Files
Pdv_08_2022_Files
PdV 08 2022 | CRO
  • Versione
  • 80 Download
  • 3.43 MB Dimensioni file
  • 3 Conteggio file