PdV 09 2022 | CRO


Riječ za život GEN4, rujan 2022.

Slobodni smo ljubiti

„Premda slobodan od sviju, sâm sebe svima učinih slugom da ih što više steknem!“ (1Kor 9,19)


Pdv_202209_cro_Color.pdf
Pdv_202209_cro_Color.pdf
Pdv_202209_cro_BW.pdf
Pdv_202209_cro_BW.pdf
Pdv_09_2022_Files
Pdv_09_2022_Files
PdV 09 2022 | CRO
  • Versione
  • 153 Download
  • 4.08 MB Dimensioni file
  • 3 Conteggio file