PdV 11 2023 | CRO


Riječ za život GEN4, studeni 2023.

Isusova svjetlost nas potiče na ljubav

“Svi ste vi sinovi svjetla i sinovi dana. Ne pripadamo ni noći ni tami”. (1Sol 5,5)

(Iz liturgije 33. nedjelje kroz godinu)


Pdv_202311_cro_Color.pdf
Pdv_202311_cro_Color.pdf
Pdv_202311_cro_BW.pdf
Pdv_202311_cro_BW.pdf
Pdv_11_2023_Files
Pdv_11_2023_Files
PdV 11 2023 | CRO
  • Versione
  • 88 Download
  • 3.62 MB Dimensioni file
  • 3 Conteggio file