PdV 03 2023 | PO


Słowo Życia Gen4. marzec 2023 r.

Nieśmy Boże światło, kochając

„Postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda." (Ef 5,8-9).


Pdv_202303_po_Color.pdf
Pdv_202303_po_Color.pdf
Pdv_202303_po_BW.pdf
Pdv_202303_po_BW.pdf
Pdv_03_2023_Files
Pdv_03_2023_Files
PdV 03 2023 | PO
  • Versión
  • 204 Descargar
  • 677.76 KB Tamaño del archivo
  • 3 Recuento de archivos